Wettelijke bepalingen

Informatie over de editor

Het handelsmerk Melina C is een geregistreerd merk en eigendom van YouFashion NV (BE 0675.908.668), met als zetel gelegen te Liststraat 26, 1910 Kampenhout, België en vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder Alexandre de Buck. YouFashion is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht.

Auteursrechten

Alle creaties, teksten, commentaren, producties, illustraties en foto’s beschikbaar via www.melina-c.com en andere publicaties (cataloog, brochures, enz) zijn het uniek eigendom van YouFashion en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel en industrieel eigendomsrecht. Elk gebruik door derden van dit intellectueel eigendom is niet toegelaten, zonder de schriftelijke goedkeuring van YouFashion.

Algemene verkoopsvoorwaarden en intellectuele rechten

YouFashion verhandelt het merk Melina C via de website www.youfashion.com en via het beheren van Directe Verkopen.

De algemene verkoopsvoorwaarden en het intellectueel eigendom worden beheerd door het Belgisch en Europees recht. Klachten en geschillen zullen beslecht worden door de bevoegde Rechtbanken van het arrondissement van Brussel.

Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens ingegeven door de bezoekers van de website www.melina-c.com via de verschillende invullijsten zijn beschermd en worden beheerd in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 die de bescherming van privé-gegevens vrijwaart.

YouFashion behoudt het recht voor om de gegevens van de koper van een artikel van Melina C te verzamelen, onder meer wanneer deze een aankoop doet via de e-shop op de website van het bedrijf of tijdens een avond van directe verkoop. Alle persoonlijke gegevens die bijgehouden worden, kunnen enkel het voorwerp uitmaken van intern gebruik van YouFashion. Elke derde persoon kan ten allen tijde het wissen van zijn/haar persoonlijke gegevens eisen uit het gegevensbestand van YouFashion, zonder de reden ervan te melden.

Hosting

De website www.melina-c.com wordt beheerd door :

OVH
2, rue Kellermann BP 80157
59053 ROUBAIX Cedex 1
France
0 899 701 761

Concept en realisatie

15.100.17
Groupe SIXMON
32 rue Pierre Brossolette
76600 Le Havre
02 78 93 02 29

www.15-100-17.fr